ΧΑΛΑΡΩΣΗ

BALASANA_η στάση του εμβρύου Πρόκειται για μία αναπαυτική στάση που αποκαθιστά την ισορροπία και την αρμονία του σώματος. Αποτελεί μία άσανα "επαναφόρτισης" ανάμεσα σε άλλες πιο απαιτητικές στάσεις.

ΧΑΛΑΡΩΣΗ

SAVASANA_η στάση του πτώματος Το σώμα τοποθετείται παράλληλα με την επιφάνεια της γης και διώχνει τη σωματική και νοητική κούραση.Έτσι, μέσα από τη χαλάρωση των μυικών ομάδων,επέρχεται η ηρεμία των αισθήσεων και ο έλεγχος του νου.