Αποχαιρετώντας το 2021

Τελευταία μέρα αυτού του χρόνου! Ίσως μέσα σε όλους μας γίνεται, σε συνειδητό ή υποσυνείδητο επίπεδο, ένας απολογισμός για τις εμπειρίες αυτού του κύκλου που ολοκληρώνεται! Όπως όταν φτάνει το τέλος της ημέρας αποκοιμιόμαστε με μία αίσθηση από την μέρα που πέρασε, έτσι και το κλείσιμο ενός έτους μάς αφήνει μία συνολική εσωτερική αίσθηση! Ποια … Συνεχίστε να διαβάζετε Αποχαιρετώντας το 2021.