Ομάδα ψυχολογικής ενδυνάμωσης για μαθητές πανελληνίων

Το Πρόγραμμα Ψυχοεκπαίδευσης "Διαχειρίζομαι το στρες πριν τις Πανελλήνιες" απευθύνεται σε νέους/ες που θα δώσουν εξετάσεις και αποτελείται από 2 συνεδρίες διάρκειας 1,5 ώρας. Είναι κατάλληλο για όσους/ες θέλουν να εκπαιδευτούν σε τεχνικές διαχείρισης άγχους με σκοπό να κρατήσουν ψηλά το παραγωγικό στρες (eustress) αλλά να μειώσουν το άγχος που οδηγεί σε ψυχοσωματικές ενοχλήσεις (distress). … Συνεχίστε να διαβάζετε Ομάδα ψυχολογικής ενδυνάμωσης για μαθητές πανελληνίων.